1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên shop.htpp.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin cần khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ, để chúng tôi liên hệ xác nhận đơn hàng và đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư Dược phẩm HTP sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và shop.htpp.com.vn
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại shop.hoathienphu.com
  • HTP Pharma có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của HTP Pharma.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM HTP

MST: 0315491880

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Email: [email protected]

Hotline : 1900 6033  |  Tel : (028) 7300 6033  |  Fax : (028) 6267 7346

 

5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng được công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của shop.htpp.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

HTP Pharma cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán…

 

Mọi thông tin, yêu cầu, thắc mắc xin quý khách vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM HTP Pharma

MST: 0315491880

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Email: [email protected]

Hotline : 1900 6033  |  Tel : (028) 7300 6033  |  Fax : (028) 6267 7346